-20%
,

ஸ்ரீராமபிரான் பட்டபிஷேகம்


ஆகம விதிப்படி பிரத்தியேகமாக உருவாக்கப்பட்ட ஸ்ரீராமபிரான் பட்டபிஷேகம் தங்களுக்கு சமுதாயத்தில் மிக உயர்ந்த மதிப்பையும் புகழையும் வழங்கும்

இத்துடன் தங்களுக்கு சுதர்ஷனமும் இணைந்து வழங்கப்படும்

Length: 9.5 cm
Width: 6 cm
Weight: 150 gms

Gold Plated Chakras: 2 x 2 inch

1,200.00 1,500.00

ஆகம விதிப்படி பிரத்தியேகமாக உருவாக்கப்பட்ட ஸ்ரீராமபிரான் பட்டபிஷேகம் தங்களுக்கு சமுதாயத்தில் மிக உயர்ந்த மதிப்பையும் புகழையும் வழங்கும்

இத்துடன் தங்களுக்கு சுதர்ஷனமும் இணைந்து வழங்கப்படும்

கைவினை கலைஞர்களை கொண்டு உருவாக்கப்படுவதால் படத்தில் காண்பதை விட சிறு மாற்றத்திற்கும் வாய்ப்புள்ளது

Length: 9.5 cm
Width: 6 cm
Weight: 150 gms

Gold Plated Chakras: 2 x 2 inch

Categories: ,

Based on 0 reviews

0.0 overall
0
0
0
0
0

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.

There are no reviews yet.