-20%
,

பெருமாள் விக்ரகம் மற்றும் சுதர்ஷனம்


மகா சக்தி வாய்ந்த பெருமாள் விக்ரகம்

வீடு மற்றும் அலுவலகங்களில் வைப்பதற்காக ஆகம விதிப்படி பிரத்தியேகமாக உருவாக்கப்பட்டது.

வாகனம் ஓட்டும் தங்களுக்கு 100% பாதுகாப்பை வழங்கும்

பிராண பிரதிஷ்டை செய்யப்பட்ட சுதர்சன சக்கரம்

தங்களைச் சுற்றி தெய்வீக அதிர்வை ஏற்படுத்திக் கொண்டே இருக்கும்

தங்களுக்குள் உள்ள பயம் தோல்வி போன்ற எதிர்மறை எண்ணங்களை போக்கும்

வெற்றி மகிழ்ச்சி தைரியம் போன்ற நேர்மறை எண்ணங்களை ஏற்படுத்தும்

Length: 8.3 cm
Width: 6 cm
Weight: 97 gms

Gold Plated Chakras: 2 x 2 inch

1,200.00 1,500.00

மகா சக்தி வாய்ந்த பெருமாள் விக்ரகம்

வீடு மற்றும் அலுவலகங்களில் வைப்பதற்காக ஆகம விதிப்படி பிரத்தியேகமாக உருவாக்கப்பட்டது.

வாகனம் ஓட்டும் தங்களுக்கு 100% பாதுகாப்பை வழங்கும்

பிராண பிரதிஷ்டை செய்யப்பட்ட சுதர்சன சக்கரம்

  • தங்களைச் சுற்றி தெய்வீக அதிர்வை ஏற்படுத்திக் கொண்டே இருக்கும்
  • தங்களுக்குள் உள்ள பயம் தோல்வி போன்ற எதிர்மறை எண்ணங்களை போக்கும்
  • வெற்றி மகிழ்ச்சி தைரியம் போன்ற நேர்மறை எண்ணங்களை ஏற்படுத்தும்

Length: 8.3 cm
Width: 6 cm
Weight: 97 gms

Gold Plated Chakras: 2 x 2 inch

Categories: ,

Based on 0 reviews

0.0 overall
0
0
0
0
0

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.

There are no reviews yet.