-20%
,

முருக பெருமான் விக்ரகம் பெரிது


ஆகம விதிப்படி பிரத்தியேகமாக உருவாக்கப்பட்ட முருக பெருமான் விக்ரகம் மற்றும் முருக கவசம் தங்களுக்குளுள்ள எதிர்மறை எண்ணத்தை போக்கி நேர்மறை எண்ணத்தை ஏற்படுத்தும். வாழ்க்கையில் பெரும் வெற்றிகளை வழங்கும் வாகனம் ஓட்டும் தங்களுக்கு 100% பாதுகாப்பை வழங்கும்.

Length: 10 cm
Width: 6.5 cm
Weight: 105 gms

Gold Plated Chakras: 2 x 2 inch

1,200.00 1,500.00

ஆகம விதிப்படி பிரத்தியேகமாக உருவாக்கப்பட்ட முருக பெருமான் விக்ரகம் மற்றும் முருக கவசம் தங்களுக்குளுள்ள எதிர்மறை எண்ணத்தை போக்கி நேர்மறை எண்ணத்தை ஏற்படுத்தும். வாழ்க்கையில் பெரும் வெற்றிகளை வழங்கும் வாகனம் ஓட்டும் தங்களுக்கு 100% பாதுகாப்பை வழங்கும்

கைவினை கலைஞர்களை கொண்டு உருவாக்கப்படுவதால் படத்தில் காண்பதை விட சிறு மாற்றத்திற்கும் வாய்ப்புள்ளது.

Length: 10 cm
Width: 6.5 cm
Weight: 105 gms

Gold Plated Chakras: 2 x 2 inch

Categories: ,

Based on 0 reviews

0.0 overall
0
0
0
0
0

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.

There are no reviews yet.