-20%
,

ஸ்ரீ ஆஞ்சிநேயர் விக்ரகம் சிறிது


ஆகம விதிப்படி பிரத்தியேகமாக உருவாக்கப்பட்ட ஸ்ரீ ஆஞ்சிநேயர் விக்ரகம் தங்களுக்குளுள்ள மனக்குழப்பம் மற்றும் பய உணர்வுகளை போக்கி தைரியமான மனநிலையை வழங்கும்

இத்துடன் தங்களுக்கு சுதர்ஷனமும் இணைந்து வழங்கப்படும்.

Length: 11.4 cm
Width: 8.1 cm
Weight: 298 gms

Gold Plated Chakras: 2 x 2 inch

1,200.00 1,500.00

ஆகம விதிப்படி பிரத்தியேகமாக உருவாக்கப்பட்ட ஸ்ரீ ஆஞ்சிநேயர் விக்ரகம் தங்களுக்குளுள்ள மனக்குழப்பம் மற்றும் பய உணர்வுகளை போக்கி தைரியமான மனநிலையை வழங்கும்

இத்துடன் தங்களுக்கு சுதர்ஷனமும் இணைந்து வழங்கப்படும்

கைவினை கலைஞர்களை கொண்டு உருவாக்கப்படுவதால் படத்தில் காண்பதை விட சிறு மாற்றத்திற்கும் வாய்ப்புள்ளது.

Length: 11.4 cm
Width: 8.1 cm
Weight: 298 gms

Gold Plated Chakras: 2 x 2 inch

Categories: ,

Based on 0 reviews

0.0 overall
0
0
0
0
0

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.

There are no reviews yet.