-50%

முருக கவசம்


பிராண பிரதிஷ்டை செய்யப்பட்ட கவசம் தங்கள் வாழ்வின் ஒவ்வொரு கணமும் பாதுகாப்பை வழங்கும்

தங்களுக்குள் உள்ள பயம் தோல்வி போன்ற எதிர்மறை எண்ணங்களை போக்கும்

வெற்றி மகிழ்ச்சி தைரியம் போன்ற நேர்மறை எண்ணங்களை ஏற்படுத்தும்

600.00 1,200.00

?பிராண பிரதிஷ்டை செய்யப்பட்ட கவசம் தங்கள் வாழ்வின் ஒவ்வொரு கணமும் பாதுகாப்பை வழங்கும்

?தங்களுக்குள் உள்ள பயம் தோல்வி போன்ற எதிர்மறை எண்ணங்களை போக்கும்

?வெற்றி மகிழ்ச்சி தைரியம் போன்ற நேர்மறை எண்ணங்களை ஏற்படுத்தும்

Category:

Based on 0 reviews

0.0 overall
0
0
0
0
0

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.

There are no reviews yet.